Välkommen till Nordic Road Safety AB

Mitt i Nor­den finns vi för att täcka den nor­diska mark­na­den.

Vi som job­bar i detta före­tag har ägnat de senaste 20 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt område. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till leve­rans på plats.

Väl­kom­men att fråga oss om räc­ken!

4 vec­kor sedan

Nordic Road Safety AB

Kom och träffa oss på bro­byg­gar­da­gen! Läs mer

Kom och träffa oss på brobyggardagen!

Com­ment on Face­book

När Tol­kens byggt sin första sten­bro ska jag ha mon­ter när­mast NRS och äta upp allt godis för Johan.

1 månad sedan

Nordic Road Safety AB

Fred­rik är ute och cyklar.….
Han tes­tar höj­den på våra nya GC-till­sat­ser.
Läs mer

Fredrik är ute och cyklar.....
Han testar höjden på våra nya GC-tillsatser.

1 månad sedan

Nordic Road Safety AB

Nor­dic R – vårt nya rör­räcke!
Nor­dic R – vårt nya rör­räcke!
Läs mer

Nordic R - vårt nya rörräcke!

2 måna­der sedan

Nordic Road Safety AB

Snart kom­mer tom­ten med säc­ken
för vi har satt klart årets alla räc­ken.
Cae­sar med per­so­nal vill tacka er alla för året som har gått
och önska er en rik­tigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
Läs mer

Snart kommer tomten med säcken
för vi har satt klart årets alla räcken.
Caesar med personal vill tacka er alla för året som har gått
och önska er en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
Load more

Pro­duk­ter

Våra tjäns­ter

Pro­jekt

Regel­verk

Om NRS

Kon­takta NRS