Välkommen till NRS

Mitt i Nor­den finns vi för att täc­ka den nor­dis­ka marknaden.

Vi som job­bar i det­ta före­tag har ägnat de senas­te 25 åren med att bli spe­ci­a­lis­ter inom vårt områ­de. Vi hjäl­per dig med allt från utveck­ling av en pro­dukt till instal­la­tion på plats.

Väl­kom­men att frå­ga oss om räcken.

 

Vi söker just nu montörer till vårt kontor i Västerås.

Anmäl intresse till magnus.jansson.norr@nordicroadsafety.com
Följ NRS på Facebook!