Försäljning och projektledning

Anders Ham­rin

Mark­nads­chef

Tel: +46 60 144 143

Camil­la Lundgren

Förs./marknad, Regi­on Norr

Tel: +46 60 144 146

Mats Anders­son

För­sälj­ning, Regi­on Mitt

Tel: +46 60 144 151

Johan Eli­as­son

För­sälj­ning, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 150

Mag­nus Jansson

För­sälj­ning och projekt­led­ning, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 159

Johan Kru­se

För­sälj­ning och projekt­led­ning, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 157

Ola Pet­ters­son

För­sälj­ning, Regi­on Mitt

Tel: +46 60 144 155 

Mag­nus Jans­son Norr

Pro­jekt­le­da­re

Tel: +46 60 144 132

Andre­as Jacobsson

Projektledare/ritare

Tel: +46 60 144 131