Försäljning och projekt­ledning

Anders Ham­rin

Mark­nad­schef

Tel: +46 60 144 143

Camil­la Lund­gren

Förs./marknad, Region Norr

Tel: +46 60 144 146

Mats Ander­s­son

Försäljn­ing, Region Mitt

Tel: +46 60 144 151

Johan Elias­son

Försäljn­ing, Region Syd

Tel: +46 60 144 150

Ron­ny West­lin­der

Försäljn­ing och projekt­led­ning, Region Norr

Tel: +46 60 144 148

Mag­nus Jans­son

Försäljn­ing och projekt­led­ning, Region Syd

Tel: +46 60 144 159

Johan Kruse

Försäljn­ing och projekt­led­ning, Region Syd

Tel: +46 60 144 157

(Bör­jar den 24/6–19)

Ola Pet­ters­son

Försäljn­ing, Region Mitt

Tel: +46 60 144 155