Försäljning och projektledning

Camil­la Lundgren

Säljare/Projektledare, Regi­on Norr

Tel: +46 60 144 146

Mats Anders­son

Säljare/Projektledare, Regi­on Mitt

Tel: +46 60 144 151

Ola Pet­ters­son

Säljare/Projektledare, Regi­on Mitt

Tel: +46 60 144 155 

Joel Nils­son

Säljare/Projektledare, Regi­on Mitt

Tel: +46 60 144 137

Johan Eli­as­son

Säljare/Projektledare, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 150

Johan Kru­se

Säljare/Projektledare, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 157

Mag­nus Jansson

Pro­jekt­le­da­re, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 159

Andre­as Jacobsson

Pro­jekt­le­da­re, Regi­on Syd

Tel: +46 60 144 131

Mag­nus Jans­son Norr

Montageledare/Projektledare

Tel: +46 60 144 132

Jen­ny Ferm

Mark­nads­kom­mu­ni­ka­tör

Tel: +46 60 144 136

Anders Ham­rin

Mark­nads­chef

Tel: +46 60 144 143