Produktion

Åke Lar­s­son

Produktionschef/Miljöansvarig

Tel: +46 60 144 145

Mats Svens­son

Pro­duk­tions­pla­ne­ra­re

Tel: +46 60 144 152

Mag­nus Jans­son Norr

Montageledare/Projektledare Norr

Tel: +46 60 144 132

Tobi­as Mörsky

Svet­s­an­sva­rig

Tel: +46 60 144 135