Teknik och produktutveckling

Fred­rik Sangö

Tek­nik­chef

Tel: +46 60 144 142

Lars-Åke Giss­lin

Utveck­ling­chef

Tel: +46 60 144 141

Ron­ny Westlinder

Utveck­la­re

Tel: +46 60 144 148

Mikael Hand­fast

Tek­nisk utvecklare

Tel: +46 60 144 130