Försäljning och projektledning

Joel Nilsson

Våra avdelningar

Försäljning och projektledning
Ekonomi, Inköp och Miljö
Teknik och produktutveckling
Produktion
Ledning
Anders Hamrin
Camilla Lundgren
Joel Nilsson
Ola Pettersson
Johan Eliasson
Johan Kruse
Andreas Jacobsson
Magnus Jansson
Andreas Johansson
Magnus Jansson Norr
Jenny Ferm
Michael Pettersson
Ingela Söderberg
Caroline Stjernström
Fredrik Carlzén
Annalena Sjölund
Fredrik Sangö
Mikael Handfast
Lars-Åke Gisslin
Ronny Westlinder
Christer Engström
Antouine Matloub
Åke Larsson
Tobias Mörsky
Mats Svensson
Thomas Hallin
Kristoffer Bergman
Jim Stjernström
Birger Larsson