BASTA

BASTA vän­der sig till alla som vill göra med­vet­na mate­ri­al­val i syftet att fasa ut ämnen med farli­ga egen­skaper.

I BASTA data­bas finner du bygg- och anläg­gn­ing­spro­duk­ter som klarar BASTA: s högt ställ­da krav på kemiskt innehåll. EU:s lags­tift­ning REACH är kär­nan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll.

Våra pro­duk­ter som är reg­istr­erade i BASTA hit­tar du på BASTA:s webb­plats (sök efter ”Nordic Road Safe­ty”).