Broräcken

Bro­räc­keKap­ci­tets-
klass
Arbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­dons-
inträng­ning
Beskriv­ning
Nor­dic SF H2 HighH2W2B2,04VI3SF pro­fil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic W H2H2W3B1,83VI3W‑profil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic R H2 HighH2W2B2,04VI3Rör på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic W H2 HighH2W2B2,03VI4W‑profil på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic R H4bH4bW3B2,04VI4Rör på HEB 120 stol­pe med fotplåt
Bro­räc­ke-mediumKap­ci­tets-
klass
Arbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­dons-
inträng­ning
Beskriv­ning
Nor­dic SF H2 HighH2W2B2,04VI3SF pro­fil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic W H2H2W3B1,83VI3W‑profil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic R H2 HighH2W2B2,04VI3Rör på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic W H2 HighH2W2B2,03VI4W‑profil på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Nor­dic R H4bH4bW3B2,04VI4Rör på HEB 120 stol­pe med fotplåt
Bro­räc­keKap­ci­tets-
klass
Arbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­dons-
inträng­ning
Beskriv­ning
Bro­räc­ke:
Nor­dic SF H2 High
Kap­ci­tets- klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav­stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­dons- inträng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
SF pro­fil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Bro­räc­ke:
Nor­dic W H2
Kap­ci­tets- klass:
H2
Arbets­bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav­stånd [m]:
1,8
Snö­plog­nings­klass:
3
For­dons- inträng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
W‑profil på 55x55 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Bro­räc­ke:
Nor­dic R H2 High
Kap­ci­tets- klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav­stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­dons- inträng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
Rör på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Bro­räc­ke:
Nor­dic W H2 High
Kap­ci­tets- klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav­stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings­klass:
3
For­dons- inträng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
W‑profil på 60x60 stol­pe med fot­plåt utan styrbalk
Bro­räc­ke:
Nor­dic R H4b
Kap­ci­tets- klass:
H4b
Arbets­bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav­stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­dons- inträng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
Rör på HEB 120 stol­pe med fotplåt