Nordic W H2

Räc­ke med W‑profil som nav­föl­ja­re, UNP 120 som topp­föl­ja­re mon­te­rat på ▢55 stån­da­re. Oli­ka instal­la­tions­al­ter­na­tiv finns tillgängliga.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH2
Stån­darav­stånd (m)1.8
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0.9–1.0
Dyna­misk utböj (m)0.7–0.9
Ska­de­risk­klassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0.17
Kon­struk­tions­höjd (m)1.2 / 1.4
For­donsin­träng­ning (klass)VI3
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)3
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­stan­da­de­kla­ra­tion

Arbets­be­skriv­ning

Pro­dukt­blad