Nordic W H2

Räcke med W‑profil som navföl­jare, UNP 120 som toppföl­jare mon­ter­at på ▢55 stån­dare. Oli­ka instal­la­tion­salter­na­tiv finns till­gäng­li­ga.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH2
Stån­dar­avstånd (m)1.8
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0.9–1.0
Dynamisk utböj (m)0.7–0.9
SkaderiskklassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0.17
Kon­struk­tion­shöjd (m)1.2 / 1.4
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI3
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­standadekla­ra­tion

Arbets­beskrivn­ing

Pro­duk­t­blad