Räckesbelysning

Nor­dic W H2 kan instal­le­ras med oli­ka typer av belysning.

Belys­ning­en till Nor­dic W H2 är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fi­ed Body) som en del av räc­ket vil­ket är ett krav enligt Tra­fik­ver­ket (VGU 2015).

Kon­tak­ta oss för mer information.