Räckesfyllning

Nor­dic W H2 kan instal­le­ras med oli­ka typer av fyll­ning. Stan­dard­lös­ning­ar med spjäl­grind, stänk­skydd och skydds­nät finns både för räc­ke i mar­kni­vå och för upp­höjd kant­balk. Tänk på att stänk­skydd all­tid mås­te spe­ci­al bestäl­las för bro­ar med lutning.

Fyll­ning till Nor­dic W H2 är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fi­ed Body) som en del av räc­ket vil­ket är ett krav enligt Tra­fik­ver­ket (VGU 2015). Den är även dimen­sio­ne­rad för Tra­fik­ver­kets krav på snöploglast.

Vi erbju­der även kun­dan­pas­sa­de fyll­ning­ar. Kon­tak­ta oss för mer information.

Spjäl­grind
Stänk­skydd
Nätram

Pro­dukt­be­skriv­ning