Installationsalternativ

Nordic W H2 High kan installeras på oli­ka sätt. Stan­dard­lös­ningar finns för förhöjd kant­balk, väg­ba­nenivå, betong­fun­da­ment och stål­fun­da­ment.

Alla instal­la­tion­salter­na­tiv till Nordic W H2 High är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fied­Body).

Vi erb­jud­er även kun­dan­pas­sade instal­la­tion­salter­na­tiv, till exem­pel stålkon­sol­er för sidomon­ter­ing på träbroar. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

Förhöjd kant­balk

Väg­ba­nenivå

Betong­fun­da­ment

Stål­fun­da­ment