Räckesbelysning

Nordic W H2 High kan installeras med oli­ka typer av belysning.

Belysnin­gen till Nordic W H2 High är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fied Body) som en del av räck­et vilket är ett krav enligt Trafikver­ket (VGU 2015).

Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.