Räckesfyllning

Nordic W H2 High kan installeras med oli­ka typer av fyll­ning. Stan­dard­lös­ningar med spjäl­grind, stänksky­dd och nätram finns både för räcke i marknivå och för förhöjd kant­balk.

Fyll­ning till Nordic W H2 High är CE-märkt enligt EN 1317–5 och god­känd av SP (Noti­fied Body) som en del av räck­et vilket är ett krav enligt Trafikver­ket (VGU 2015). Den är även dimen­sion­er­ad för Trafikver­kets krav på snö­plo­glast.

Vi erb­jud­er även kun­dan­pas­sade fyll­ningar. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

Spjäl­grind
Stänksky­dd
Nätram

Pro­duk­tbeskrivn­ing