Bullerskärmar

Gemensamt för alla typer av bullerskärmar är att de skall minska störande och höga ljudnivåer. Kraven på en bullerskärm beror både på var bullerskärmen skall stå och vilken typ av ljud bullerskärmen skall minska.

Nordic BS 1317
För montage på räcken
Nordic BS 14388
Fristående bullerskärm
Nordic BS Järnväg
Bullerskärm för järnväg

Galleri