Nordic Elskydd

Elsky­dd med PC installer­at på UPE-stol­par för mon­ter­ing på utsi­dan av brokant­balk.

Stol­pavstånd (m)1.8 / 2.0
Kon­struk­tion­shöjd (m)1.65
ÖvrigtKan använ­das till­sam­mans med alla typer av broräck­en med en arbets­bredd på max 1.0 meter (W3)
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 165
Upp­fyllerKrav Brobyg­gande (TDOK 2016:0204), TRVK Bro 11 Sup­ple­ment 1 (TRV 2014/82131)

Pro­duk­t­blad

Arbets­beskrivn­ing