Nordic GC

Nordic GC upp­fyller TRV:s krav och är dimen­sion­er­ade enligt SIS-CEN/TR 1317–6 (SIS-CEN/TR 16949).