Påkörningsskydd

Alla instal­la­tion­salter­na­tiv kan fås med extra föl­jare för ökat sky­dd vid påkörn­ing. Extra föl­jare är lämplig att använ­da för GC-vägar där min­dre snöröjn­ing- och ser­vice­for­don är tillåt­na.

Extra föl­jare kan fås av rör, W‑profil, SF-pro­fil eller Kohlswa-pro­fil.

Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.