Påkörningsskydd

Alla instal­la­tions­al­ter­na­tiv kan fås med extra föl­ja­re för ökat skydd vid påkör­ning. Extra föl­ja­re är lämp­lig att använ­da för GC-vägar där mind­re snöröj­ning- och ser­vice­for­don är tillåtna.

Extra föl­ja­re kan fås av rör, W‑profil, SF-pro­fil eller Kohlswa-profil.

Kon­tak­ta oss för mer information.