Installationsalternativ

Nordic GC kan installeras på oli­ka sätt. Stan­dard­lös­ningar finns för förhöjd kant­balk, väg­ba­nenivå, i mark och sidomon­ter­ing.

Vi erb­jud­er även kun­dan­pas­sade GC-räck­en och instal­la­tion­salter­na­tiv. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

Förhöjd kant­balk

Väg­ba­nenivå

I mark

Sidomon­ter­ad