Nordic MB

Nordic MB finns både med stan­dard och spe­cialdimen­sion­er. Stan­dard mod­ul­räcke finns som lager­vara för myck­et snabb lever­ans.

Rördi­men­sio­nen på stan­dard­räck­en är Ø48x3.2 och finns med 2 (MB2) och 3 föl­jare (MB3).

Pro­duk­tbeskrivn­ing