Nordic MB

Nor­dic MB finns både med stan­dard och spe­ci­al­di­men­sio­ner. Stan­dard modul­räc­ke finns som lager­va­ra för myc­ket snabb leverans.

Rör­di­men­sio­nen på stan­dar­dräc­ken är Ø48x3.2 och finns med 2 (MB2) och 3 föl­ja­re (MB3).

Pro­dukt­be­skriv­ning