Nordic MB special

Öns­ka­de dimen­sio­ner (höj­der, läng­der, mm) och infäst­ning­ar kan specialbeställas.

Kon­tak­ta oss för mer information.