Nordic MB special

Önskade dimen­sion­er (höjder, längder, mm) och infäst­ningar kan spe­cialbestäl­las.

Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.