Järnvägsräcken

Längs kanterna på järnvägsbroar finns en speciell typ av räcke, så kallat järnvägsräcke.

Nordic SJ
Nordic SJ är vårt namn på Banverkets gamla standardräcke för järnvägsbroar. För att uppfylla Trafikverkets nya krav har vi gjort mindre uppdateringar på räcket.
Produktinformation
Ladda ner
Nordic TR
Nordic TR är vårt egen utvecklade räcke för järnvägsbroar. Räcket är estetiskt tilltalande med rund toppföljare.
Arbetsbeskrivning
Ladda ner
Produktinformation
Ladda ner

Galleri