Krockdämpare

Alla våra krock­däm­pare är krock­provade enligt EN 1317–3 och CE-märk­ta enligt EN 1317–5.

Vi erb­jud­er föl­jande typer:

Alla type­r­na kan fås i oli­ka längder beroende av hastighet­sklass.

Alla våra krock­däm­pare är av typen avledande (redi­rec­tive) och upp­fyller:

  • Skaderiskklass B
  • Utböjn­ingsklass D1
  • For­don­srörelseklass Z1