Krockdämpare

Alla våra krock­däm­pa­re är krock­pro­va­de enligt EN 1317–3 och CE-märk­ta enligt EN 1317–5.

Vi erbju­der föl­jan­de typer:

Alla typer­na kan fås i oli­ka läng­der bero­en­de av hastighetsklass.

Alla våra krock­däm­pa­re är av typen avle­dan­de (redirecti­ve) och uppfyller:

  • Ska­de­risk­klass B
  • Utböj­nings­klass D1
  • For­dons­rö­rel­se­klass Z1