Mellanförankringar

Alla våra mellanförankringar är dimensionerade för att uppta de krafter som uppstår i ett räcke vid en påkörning. Vi erbjuder olika typer av mellanförankringar beroende på vilket räcke som skall förankras:

Nordic K Extra Anchor
Mellanförankring till vägräcke med K‑profil.

Uppfyller: Dimensionerade för att uppta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörning

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Produktinformation
Nordic M Extra Anchor
Mellanförankring till vägräcke med M‑profil.

Uppfyller: Dimensionerade för att uppta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörning

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Produktinformation
Nordic SF Extra Anchor
Mellanförankring till vägräcke med SF-profil.

Uppfyller: Dimensionerade för att uppta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörning

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Produktinformation
Nordic R Extra Anchor
Mellanförankring till vägräcke med rör.

Uppfyller: Dimensionerade för att uppta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörning

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Produktinformation
Nordic W Extra Anchor
Mellanförankring till vägräcke med W‑profil.

Uppfyller: Dimensionerade för att uppta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörning

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Produktinformation

Galleri