Mellanförankringar

Alla våra mel­lan­förankringar är dimen­sion­er­ade för att upp­ta de krafter som upp­står i ett räcke vid en påkörn­ing.

Vi erb­jud­er oli­ka typer beroende på vilket räcke som skall förankras:

Trafikver­kets krav (VGU 2015) styr när mel­lan­förankringar skall använ­das. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.