Nordic R Extra Anchor

Mel­lan­förank­ring till väg­räc­ke med rör.

Upp­fyl­lerDimen­sio­ne­ra­de för att upp­ta de kraf­ter som erhålls i räc­ke vid en påkörning
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115