Nordic SF Extra Anchor

Mel­lan­förankring till vägräcke med SF-pro­fil.

Upp­fyllerDimen­sion­er­ade för att upp­ta de krafter som erhålls i räcke vid en påkörn­ing
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pro­duk­t­in­for­ma­tion