Mitträcken

Mitt­räc­keKap­ci­tets­klassArbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­donsin­träng­ningBeskriv­ning
Nor­dic M N2N2W4A4,04M pro­fil med C 110 stolpe 
Nor­dic M H1H1W4A3,04VI5M pro­fil med C 110 stolpe 
Nor­dic ID H1 DubbelH1W3A2,03VI8W‑profil dub­belsi­dig med C 120 stolpe 
Nor­dic M H2H2W4A1,334VI5M pro­fil med C 120 stolpe 
Nor­dic M H1 GCH1W4A3,04VI5M pro­fil och GC till­sats mon­te­rat på C110 stolpe
Mitt­räc­keKap­ci­tets­klassArbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­donsin­träng­ningBeskriv­ning
Nor­dic M N2N2W4A4,04M pro­fil med C 110 stolpe 
Nor­dic M H1H1W4A3,04VI5M pro­fil med C 110 stolpe 
Nor­dic ID H1 DubbelH1W3A2,03VI8W‑profil dub­belsi­dig med C 120 stolpe 
Nor­dic M H2H2W4A1,334VI5M pro­fil med C 120 stolpe 
Nor­dic M H1 GCH1W4A3,04VI5M pro­fil och GC till­sats mon­te­rat på C110 stolpe
Mitt­räc­keKap­ci­tets­klassArbets­breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav­stånd [m]Snö­plog­nings­klassFor­donsin­träng­ningBeskriv­ning
Mitt­räc­ke:
Nor­dic M N2
Kap­ci­tets­klass:
N2
Arbets­bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav­stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­donsin­träng­ning:
Beskriv­ning:
M pro­fil med C 110 stolpe 
Mitt­räc­ke:
Nor­dic M H1
Kap­ci­tets­klass:
H1
Arbets­bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav­stånd [m]:
3,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­donsin­träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
M pro­fil med C 110 stolpe 
Mitt­räc­ke:
Nor­dic ID H1 Dubbel
Kap­ci­tets­klass:
H1
Arbets­bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav­stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings­klass:
3
For­donsin­träng­ning:
VI8
Beskriv­ning:
W‑profil dub­belsi­dig med C 120 stolpe 
Mitt­räc­ke:
Nor­dic M H2
Kap­ci­tets­klass:
H2
Arbets­bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav­stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings­klass:
4
For­donsin­träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
M pro­fil med C 120 stolpe 
Mitt­räc­ke:
Nor­dic M H1 GC
Kap­ci­tets­klass:
H1
Arbets­bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav­stånd [m]:
3,0
Snö­plog­nings­klass:
4
For­donsin­träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
M pro­fil och GC till­sats mon­te­rat på C110 stolpe