Nordic ID H1 Dubbel

Mit­träcke med två W‑profil mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH1
Stån­dar­avstånd (m)2
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)1.0
Dynamisk utböj (m)0.8
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.28
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.77
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI8
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­standadekla­ra­tion

Arbets­beskrivn­ing

Pro­duk­t­in­for­ma­tion