Nordic M

Vägräcke med M‑profil mon­ter­at på C110 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)4.0
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.3
Dynamisk utböj (m)1.1
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.60
For­don­sin­trängn­ing-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)4
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­standadekla­ra­tion

Arbets­beskrivn­ing

Pro­duk­t­in­for­ma­tion