Nordic BS 14388

Gemensamt för alla typer av bullerskärmar är att de skall minska störande och höga ljudnivåer. Kraven på en bullerskärm beror både på var bullerskärmen skall stå och vilken typ av ljud bullerskärmen skall minska.

Polykarbonat
Vår standardlösning för fristående bullerskärm är Nordic BS vilket är en reflekterande bullerskärm med PC (polykarbonat). Våra genomsiktliga skärmar förses med mönster eller linjer för att minska risken för att fåglar skall flyga in i skärmen. Olika typer av mönster och linjer finns tillgängliga, kontakta NRS för mer information. För att förlänga livslängden på polykarbonatskivan kan skivan förses med skyddsbeläggning.
Produktinformation
Ladda ner
Miljöspont

Nordic BS Aqvis är en reflekterande bullerskärm med återvunnen HD-polyeten. Den kan även fås i kombinationen med genomsiktliga PC partier.

Produktinformation
Ladda ner
Produktinformation
Ladda ner
Produktinformation
Ladda ner

Galleri