Nordic GC

Nordic GC finns i två varianter Nordic GC U och GC O.  Nordic GC U har en U-profil som toppföljare och Nordic GC O har en rund toppföljare.  Räckena är dimensionerade enligt SIS-CEN/TR 1317–6 (SIS-CEN/TR 16949) och Trafikverkets krav.

För att räcken skall uppfylla Trafikverkets krav (VGU 2020 och senare) på släthet för gång- och cykelräcke måste de förses med extra följare. Nordic GC kan förses med extra handledare eller påkörningsskydd som extra följare.

Mer information

Installationsalternativ
Påkörningsskydd
Installationsalternativ
Alla installationsalternativ kan fås med extra följare för ökat skydd vid påkörning. Extra följare är lämplig att använda för GC-vägar där mindre snöröjning- och servicefordon är tillåtna. Extra följare kan fås av rör, W‑profil, SF-profil eller Kohlswa-profil. Kontakta oss för mer information.
Förhöjd kantbalk
Vägbanenivå
I mark
Sidomonterad
Utsättningsritning för bultgrupper, Kantbalk A
Ladda ner
Utsättningsritning för bultgrupper, Kantbalk B
Ladda ner
Påkörningsskydd
Alla installationsalternativ kan fås med extra följare för ökat skydd vid påkörning. Extra följare är lämplig att använda för GC-vägar där mindre snöröjning- och servicefordon är tillåtna. Extra följare kan fås av rör, W‑profil, SF-profil eller Kohlswa-profil. Kontakta oss för mer information.

Galleri