Nordic GC

Nordic GC finns i två varianter Nordic GC U och GC O.  Nordic GC U har en U-profil som toppföljare och Nordic GC O har en rund toppföljare.  Räckena är dimensionerade enligt SIS-CEN/TR 1317–6 (SIS-CEN/TR 16949) och Trafikverkets krav.

För att räcken skall uppfylla Trafikverkets krav (VGU 2020 och senare) på släthet för gång- och cykelräcke måste de förses med extra följare. Nordic GC kan förses med extra handledare eller påkörningsskydd som extra följare.

Mer information

Installationsalternativ
Påkörningsskydd
Installationsalternativ
Förhöjd kantbalk
Vägbanenivå
I mark
Sidomonterad
Utsättningsritning för bultgrupper, Kantbalk A
Ladda ner
Utsättningsritning för bultgrupper, Kantbalk B
Ladda ner
Påkörningsskydd

Galleri