Ej energiupptagande

Alla våra ej ener­gi­upp­ta­gan­de räc­kes­av­slut är dimen­sio­ne­ra­de för att upp­ta kraf­ter­na som upp­står i ett räc­ke vid en påkör­ning. De upp­fyl­ler även Tra­fik­ver­kets krav (VGU 2015) på lutning.

Vi erbju­der 5 oli­ka typer bero­en­de på vil­ket räc­ke som skall förankras:

Alla typer­na finns med lut­ning 1:15 (lång) och 1:4 (kort). Kon­tak­ta oss för mer information.