Ej energiupptagande

Alla våra ej energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut är dimen­sion­er­ade för att upp­ta krafter­na som upp­står i ett räcke vid en påkörn­ing. De upp­fyller även Trafikver­kets krav (VGU 2015) på lut­ning.

Vi erb­jud­er 5 oli­ka typer beroende på vilket räcke som skall förankras:

Alla type­r­na finns med lut­ning 1:15 (lång) och 1:4 (kort). Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.