Nordic H Anchor

Högka­pacitets­förankring till vägräcke med W‑profil.

Upp­fyllerVGU 2015, Trafikver­kets pub­lika­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­doppad vägräck­esände
Upp­fyller:
Skaderiskklass
VGU 2015, Trafikver­kets pub­lika­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­doppad vägräck­esände:
A
Upp­fyller:
Mot­stånd mot snö­plogn­ing
VGU 2015, Trafikver­kets pub­lika­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­doppad vägräck­esände:
3
Upp­fyller:
Beständighet:
VGU 2015, Trafikver­kets pub­lika­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­doppad vägräck­esände:
Varm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pro­duk­tbeskrivn­ing