Energiupptagande

Alla våra energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut är krock­provade enligt ENV 1317–4 eller prEN 1317–7 för oli­ka hastighet­sklass­er.

Vi erb­jud­er 3 oli­ka längder beroende av hastighet­sklass:

  • Längd 2.2 meter för hastighet 50 km/h (Kapacitet­sklass T1)
  • Längd 3.5 meter för hastighet 80 km/h (Kapacitet­sklass P2)
  • Längd 5.9 meter för hastighet 110 km/h (Kapacitet­sklass P4)

Räck­e­savs­luten kan anslu­tas till alla NRS räck­en med kop­plingse­le­ment eller övergån­gar. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

Energiup­p­ta­gande

Hastig­hets­klass

Utböj­nings­klass

Fordons­rörel­se­klass

Skade­risk­klass

Skiss

Nordic SMA T1 L=2.2 m

T1

Nordic SMA T2 L=3.5 m

P2

X1,Y1

Z1

B

Nordic SMA T4 L=5.9 m

P4

X1,Y1

Z2

B