Underglidningsskydd

För att minska risken för skador på oskyddade trafikanter t ex motorcyklister,  kan vägräcken förses med underglidningsskydd.

Underglidningsskyddet består av en kontinuerlig balk som förhindrar eller minskar risken för att den oskyddade trafikanten skall träffa en ståndare eller glida under räcket vid en olycka.

Vid en olycka glider den oskyddade trafikanter längs med underglidningsskyddet.

Produktinformation
Ladda ner

Galleri