Vägräcken

Väg­räc­keKapa­ci­tets-klassArbets-breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav-stånd [m]Snö­plog­nings-klassFor­don­sin-träng­ningBeskriv­ning
Nor­dic Stal­pro suN2W2A2,03-W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic Stal­pro SXN2W3A4,03-W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic SF N2N2W3A4,04-SF pro­fil med C 120 stolpe
Nor­dic R N2N2W3A4,04-Rör med C 120 stolpe
Nor­dic W N2 GreenN2W3A5,03-W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 5,3 m
Nor­dic Stal­pro slN2W4A6,03-W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 4,3 m c/c stol­par 6 m
Nor­dic W N2N2W4W5A2.0 / 4.03-W‑profil på Sigma-stolpe
Nor­dic K N2N2W5W6A2.0 / 4.04-Kohl­s­wa-balk på Sigma-stolpe
Nor­dic Stal­pro hsH1W2A1,333VI2W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hdH1W3A1,333VI3W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro suH1W3A2,03VI4W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic Stal­pro SXH1W3A4,03VI5W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic W H1 GreenH1W4A5,03VI4W‑profil på C 120 stol­pe, bal­klängd 5,3 m
Nor­dic ID H1H1W5A4,03VI8W‑profil på C 120 stolpe
Nor­dic SF H2 HighH2W2B2,04VI3SF pro­fil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic R H2 HighH2W2B2,04VI3Rör på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic W H2 HighH2W2B2,03VI4W‑profil på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic W H2H2W3B1,83VI3W‑profil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic Stal­pro hsH2W3A1,333VI3W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hdH2W4A1,333VI4W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hnH2W4A2,03VI5W‑profil på C120 stol­pe och 200 mm deformationselement
Nor­dic R H2 LowH2W4A2,04VI5Rör på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic ID H2H2W4A1,333VI6W‑profil på C 120 stolpe
Nor­dic W++H3W5B1,334VI9Dubb­la W‑profiler över varand­ra på C 160 stolpe
Nor­dic R H4b GroundH4bW5A2,04VI5Rör på rund stol­pe utbloc­kad 220 mm
Nor­dic Del­ta Pro­di­gy W H2H2W3A1,333VI6W‑profil mon­te­rat på C100 ståndare
Väg­räc­keKapa­ci­tets-klassArbets-breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav-stånd [m]Snö­plog­nings-klassFor­don­sin-träng­ningBeskriv­ning
Nor­dic Stal­pro suN2W2A2,03-W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic Stal­pro SXN2W3A4,03-W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic SF N2N2W3A4,04-SF pro­fil med C 120 stolpe
Nor­dic R N2N2W3A4,04-Rör med C 120 stolpe
Nor­dic W N2 GreenN2W3A5,03-W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 5,3 m
Nor­dic Stal­pro slN2W4A6,03-W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 4,3 m c/c stol­par 6 m
Nor­dic W N2N2W4W5A2.0 / 4.03-W‑profil på Sigma-stolpe
Nor­dic K N2N2W5W6A2.0 / 4.04-Kohl­s­wa-balk på Sigma-stolpe
Nor­dic Stal­pro hsH1W2A1,333VI2W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hdH1W3A1,333VI3W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro suH1W3A2,03VI4W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic Stal­pro SXH1W3A4,03VI5W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Nor­dic W H1 GreenH1W4A5,03VI4W‑profil på C 120 stol­pe, bal­klängd 5,3 m
Nor­dic ID H1H1W5A4,03VI8W‑profil på C 120 stolpe
Nor­dic SF H2 HighH2W2B2,04VI3SF pro­fil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic R H2 HighH2W2B2,04VI3Rör på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic W H2 HighH2W2B2,03VI4W‑profil på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic W H2H2W3B1,83VI3W‑profil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Nor­dic Stal­pro hsH2W3A1,333VI3W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hdH2W4A1,333VI4W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic Stal­pro hnH2W4A2,03VI5W‑profil på C120 stol­pe och 200 mm deformationselement
Nor­dic R H2 LowH2W4A2,04VI5Rör på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Nor­dic ID H2H2W4A1,333VI6W‑profil på C 120 stolpe
Nor­dic W++H3W5B1,334VI9Dubb­la W‑profiler över varand­ra på C 160 stolpe
Nor­dic R H4b GroundH4bW5A2,04VI5Rör på rund stol­pe utbloc­kad 220 mm
Väg­räc­keKapa­ci­tets-klassArbets-breddSka­de­risk-
klass
Stån­darav-stånd [m]Snö­plog­nings-klassFor­don­sin-träng­ningBeskriv­ning
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro su
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro SX
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic SF N2
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
SF pro­fil med C 120 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic R N2
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
Rör med C 120 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic W N2 Green
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
5,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 5,3 m
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro sl
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
6,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe bal­klängd 4,3 m c/c stol­par 6 m
Väg­räc­ke:
Nor­dic W N2
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W4W5
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2.0 / 4.0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
W‑profil på Sigma-stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic K N2
Kapa­ci­tets-klass:
N2
Arbets-bredd:
W5W6
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2.0 / 4.0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
-
Beskriv­ning:
Kohl­s­wa-balk på Sigma-stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro hs
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI2
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro hd
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro su
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro SX
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic W H1 Green
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
5,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe, bal­klängd 5,3 m
Väg­räc­ke:
Nor­dic ID H1
Kapa­ci­tets-klass:
H1
Arbets-bredd:
W5
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
4,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI8
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic SF H2 High
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
SF pro­fil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Väg­räc­ke:
Nor­dic R H2 High
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
Rör på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Väg­räc­ke:
Nor­dic W H2 High
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W2
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
W‑profil på 60x60 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Väg­räc­ke:
Nor­dic W H2
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav-stånd [m]:
1,8
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
W‑profil på 55x55 stol­pe med stål­fun­da­ment utan styrbalk
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro hs
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W3
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI3
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro hd
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI4
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Väg­räc­ke:
Nor­dic Stal­pro hn
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
W‑profil på C120 stol­pe och 200 mm deformationselement
Väg­räc­ke:
Nor­dic R H2 Low
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
Rör på C 120 stol­pe utbloc­kad 200 mm
Väg­räc­ke:
Nor­dic ID H2
Kapa­ci­tets-klass:
H2
Arbets-bredd:
W4
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
3
For­don­sin-träng­ning:
VI6
Beskriv­ning:
W‑profil på C 120 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic W++
Kapa­ci­tets-klass:
H3
Arbets-bredd:
W5
Ska­de­risk- klass:
B
Stån­darav-stånd [m]:
1,33
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
VI9
Beskriv­ning:
Dubb­la W‑profiler över varand­ra på C 160 stolpe
Väg­räc­ke:
Nor­dic R H4b Ground
Kapa­ci­tets-klass:
H4b
Arbets-bredd:
W5
Ska­de­risk- klass:
A
Stån­darav-stånd [m]:
2,0
Snö­plog­nings-klass:
4
For­don­sin-träng­ning:
VI5
Beskriv­ning:
Rör på rund stol­pe utbloc­kad 220 mm