Vägräcken

Vägräck­enKapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klassArbets­breddSkaderisk­klassStåndar­av­ståndSnöplogs­klassFordons­in­träng­ningFordons­in­tr.Beskrivn­ing
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro su
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W2
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
2.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro s4
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
4.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Vägräck­en:
Nordic SF N2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
4.0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
SF-pro­fil med C 120 stolpe
Vägräck­en:
Nordic R N2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
4,0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
Rör med C 120 stolpe
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro sl
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W4
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
6.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe balk­­längd 4,3 m c/c stol­par 6 m
Vägräck­en:
Nordic W N2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W4/W5W4/
W5
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
2.0 m/­4.0 m2.0 m/­
4.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
W‑profil på Sig­ma-stolpe
Vägräck­en:
Nordic K N2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
N2
Arbets­bredd:
W5/W6W5/
W6
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
2.0 m/4.0 m2.0 m/­
4.0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
-
Beskrivn­ing:
Kohlswa-balk på Sig­ma-stolpe
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro hs
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W2
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1,33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI2
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe utblock­ad 200 mm
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro hd
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1.33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe ut­­blockad 200 mm
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro su
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
2.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI4
Beskrivn­ing:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro s4
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W4
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
4.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI5
Beskrivn­ing:
W‑profil på Sig­ma 140 stolpe
Vägräck­en:
Nordic ID H1
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W5
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
4.0 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI8
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe
Vägräck­en:
Nordic SF H2 High
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Skaderisk­klass:
B
Ståndar­av­stånd:
2.0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
SF-pro­fil på 55x55 stolpe med stål­fun­da­ment utan styr­balk
Vägräck­en:
Nordic R H2 High
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Skaderisk­klass:
B
Ståndar­av­stånd:
2,0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
Rör på 60x60 stolpe med stål­fun­da­ment utan styr­balk
Vägräck­en:
Nordic W H2 High
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W2
Skaderisk­klass:
B
Ståndar­av­stånd:
2,0 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI4
Beskrivn­ing:
W‑profil på 60x60 stolpe med stål­fun­da­ment utan styr­balk
Vägräck­en:
Nordic W H2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
B
Ståndar­av­stånd:
1.8 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
W‑profil på 55x55 stolpe med stål­fun­da­ment utan styr­balk
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro hs
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1,33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe utblock­ad 200 mm
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro hd
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W4
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1.33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI4
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe utblock­ad 200 mm
Vägräck­en:
Nordic ID H2
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H2
Arbets­bredd:
W4
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1.33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI6
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe
Vägräck­en:
Nordic W++
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H3
Arbets­bredd:
W5
Skaderisk­klass:
B
Ståndar­av­stånd:
1.33 m
Snöplogs­klass:
4
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI9
Beskrivn­ing:
Dub­bla W‑profiler över varan­dra på C 160 stolpe
Vägräck­en:
Nordic Stal­Pro hd
Kapacit­ets­­­klassKapac.-­­­klass:
H1
Arbets­bredd:
W3
Skaderisk­klass:
A
Ståndar­av­stånd:
1.33 m
Snöplogs­klass:
3
Fordons­in­träng­ningFordons­in­tr.:
VI3
Beskrivn­ing:
W‑profil på C 120 stolpe ut­­blockad 200 mm