Nordic ID H1

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dardN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH1
Stån­dar­avstånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W5
Arbets­bredd (m)1.4
Dynamisk utböj (m)1.3
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.77
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI8
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbe­skrivning

Produkt­blad