Nordic ID H2

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH2
Stån­dar­avstånd (m)1.33
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.3
Dynamisk utböj (m)1.1
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.85
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI6
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbets­beskrivn­ing

Pro­duk­t­blad