Nordic K N2

Väg­räc­ke med K‑profil mon­te­rat på Sig­ma-stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassN2
Stån­darav­stånd (m)2 / 4
Arbets­bredd (klass)W5W6
Arbets­bredd (m)1.7 / 2.0
Dyna­misk utböj (m)1.5 / 1.9
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,14
Kon­struk­tions­höjd (m)0,62
For­donsin­träng­ning (klass)-
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­de­klaration

Arbets­be­skrivning

Produkt­blad