Nordic K N2

Vägräcke med K‑profil mon­ter­at på Sig­ma-stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)2 / 4
Arbets­bredd (klass)W5 / W6
Arbets­bredd (m)1.7 / 2.0
Dynamisk utböj (m)1.5 / 1.9
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,14
Kon­struk­tion­shöjd (m)0,62
For­don­sin­trängn­ing (klass)-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)4
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­de­klaration

Arbets­be­skrivning

Produkt­blad