Nordic R N2

Väg­räc­ke med två rör mon­te­rat på C120 stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassN2
Stån­darav­stånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0,9
Dyna­misk utböj (m)0,8
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,21
Kon­struk­tions­höjd (m)0,73
For­donsin­träng­ning (klass)-
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­dekla­tion

Arbetsbes­k­rivning

Produktin­for­mation