Nordic R N2

Vägräcke med två rör mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0,9
Dynamisk utböj (m)0,8
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,21
Kon­struk­tion­shöjd (m)0,73
For­don­sin­trängn­ing (klass)-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)4
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­dekla­tion

Arbetsbes­k­rivning

Produktin­for­mation