Nordic StalPro hd (H1)

Väg­räc­ke med W‑profil och defor­ma­tions­e­le­ment mon­te­rat på C120 stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH1
Stån­darav­stånd (m)1.33
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)0.9
Dyna­misk utböj (m)0.5
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.40
Kon­struk­tions­höjd (m)0.75
For­donsin­träng­ning (klass)VI3
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)3
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbe­skrivning

 

Produkt­blad