Nordic StalPro hd (H2)

Vägräcke med W‑profil och defor­ma­tion­se­le­ment mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH2
Stån­dar­avstånd (m)1.33
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.2
Dynamisk utböj (m)1.1
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.40
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.75
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI4
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbe­skrivning

 

Produkt­blad