Nordic StalPro s4 (H1)

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på Stal­Pro Sig­ma stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH1
Stån­dar­avstånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.2
Dynamisk utböj (m)1.1
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.22
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.75
For­don­sin­trängn­ingVI5
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­laration

Arbets­be­s­kriv­ning

Pro­duk­t­blad