Nordic StalPro s4 (N2)

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på Stal­Pro Sig­ma stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A1:2008 H
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)1.0
Dynamisk utböj (m)0.9
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.22
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.75
For­don­sin­trängn­ing (klass)-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­laration

Arbets­be­s­kriv­ning

Pro­duk­t­blad