Nordic SF N2

Vägräcke med SF-pro­fil mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)4
Arbets­bredd (klass)W3
Arbets­bredd (m)1.0
Dynamisk utböj (m)1.0
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.18
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.69
For­don­sin­trängn­ing-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)4
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­dek­laration

Arbetsbe­skrivning

Produkt­blad