Nordic StalPro sl

Väg­räc­ke med W‑profil mon­te­rat på C120 stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard N1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassN2
Stån­darav­stånd (m)6
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.2
Dyna­misk utböj (m)1.2
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tions­höjd (m)0.77
For­donsin­träng­ning-
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)-
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­deklaration

Arbetsbes­krivning

 

Produktin­formation