Nordic StalPro sl

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på C120 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard N1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)6
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1.2
Dynamisk utböj (m)1.2
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.20
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.77
For­don­sin­trängn­ing-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)-
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­deklaration

Arbetsbes­krivning

 

Produktin­formation