Nordic W H2 High

Räcke med W pro­fil som navföl­jare, 120x80 som toppföl­jare mon­ter­at på 60x60x8 stån­dare.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH2
Stån­dar­avstånd (m)2
Arbets­bredd (klass)W2
Arbets­bredd (m)0,7
Dynamisk utböj (m)0,5
SkaderiskklassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0,21
Kon­struk­tion­shöjd (m)1.2 / 1.4
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI4
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­standadekla­ra­tion

Arbets­beskrivn­ing

Pro­duk­t­blad