Nordic W N2

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på sig­ma stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)2 / 4
Arbets­bredd (klass)W4 / W5
Arbets­bredd (m)1.1 / 1.7
Dynamisk utböj (m)0.9 / 1.5
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.18
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.70
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­laration

Arbetsbe­skrivning

Produkt­blad