Nordic W N2

Väg­räc­ke med W‑profil mon­te­rat på sig­ma stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassN2
Stån­darav­stånd (m)2 / 4
Arbets­bredd (klass)W4W5
Arbets­bredd (m)1.1 / 1.7
Dyna­misk utböj (m)0.9 / 1.5
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.18
Kon­struk­tions­höjd (m)0.70
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)3
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestan­da­dek­laration

Arbetsbe­skrivning

Produkt­blad