Nordic W++

Vägräcke med två W‑profiler och defor­ma­tion­se­le­ment mon­ter­at på U160 stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassH3
Stån­dar­avstånd (m)1.33
Arbets­bredd (klass)W5
Arbets­bredd (m)-
Dynamisk utböj (m)1.3
SkaderiskklassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0.42
Kon­struk­tion­shöjd (m)1.1
For­don­sin­trängn­ing (klass)VI9
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)4
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbes­krivning

 

Produktin­formation