Nordic W++

Väg­räc­ke med två W‑profiler och defor­ma­tions­e­le­ment mon­te­rat på U160 stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH3
Stån­darav­stånd (m)1.33
Arbets­bredd (klass)W5
Arbets­bredd (m)-
Dyna­misk utböj (m)1.3
Ska­de­risk­klassB
Kon­struk­tions­bredd (m)0.42
Kon­struk­tions­höjd (m)1.1
For­donsin­träng­ning (klass)VI9
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­deklaration

Arbetsbes­krivning

 

Produktin­formation