Produktkategori: Faunaskärmar

Faunaskärmar

För att minska risken att störa djur som skall passera över eller under en väg används faunaskärmar. I vårt sortiment finns både faunaskärmar för montage på räcken och fristående. Alla våra faunaskärmar skyddar både mot störande ljus och ljud.

CONTINUE READING Faunaskärmar 1 min read